De Klokkenluider van de Notre Dame : Hellevuur

Songteksten info
Title: Hellevuur
Movie / DVD / Musical: De Klokkenluider van de Notre Dame
Songwriter(s): Mitta van der Maat
Composer(s): ???
Performed By: Werner Brans en koor
Year: ???
Language: Vlaams
Lyrics
Beata Maria
Ik ben een heel rechtschapen man
Deugdzaam en nog eerlijker dan goud
Beata Maria
Ik dien U zoveel beter dan
Dat nooit Uw wetten onderhoudt

Waarom dan, Maria
Zie ik steeds weer hoe zij danst
Waarom heeft haar blik mijn ziel verschroeid?
Ik voel haar
Ik zie haar
De zon die in haar haren glanst
Is als een zondig licht dat in mij gloeit

Als vuur
Als vlammen
Ze zitten aan mijn vel
Dit brandend
Verlangen
Is vuur vanuit de hel

Ik ken geen schuld
Mij treft geen blaam
Die zwart heks houdt mij
Gevangen in haar vlam
Ik ken geen schuld
Het is Gods plan
Hij maakt de duivel
Zoveel sterker dan de man

Bescherm mij, Maria
De duivel speelt met mij een spel
Verdrijf haar helse vlammen om mij heen
Verdrijf Esmeralda
En laat haar branden in de hel
Of geef haar hart
Aan mij en mij alleen

Het vuur
De vlammen
Jouw beurt komt ook nog wel
Kies mij of de vlammen
Kies mij of kies de hel

God, wees haar genadig
God, wees mij genadig
Maar ze kiest voor mij
Of voor het vuur