The Lion King Musical - Het Nederlandse Cast Album : One By One

Songteksten info
Title: One By One
Movie / DVD / Musical: The Lion King Musical - Het Nederlandse Cast Album
Songwriter(s): Martine Bijl, Lebo M.
Composer(s): Lebo M.
Performed By: Ensemble
Year: 2003
Language: Afrikaans
Lyrics
ENSEMBLE
I - I - I - I - I - Imambeni
Njalo bakhiti ninga dinwa
Ninga pelelwa nga mandla
Siya ba bona ngekebalunge

Een voor een sizo nqoba
Ibanbeni
Njalo bakhiti ninga dinwa
Ninga pelelwa nga mandla
Siya ba bona ngekebalunge

Een voor een sizo nqoba
Ngo bathina siya zaz'

Zobona bayabaleka
Zobona zobona zobona
zobon'
Zobona bayabaleka
Zobona zobona zobona
Zobonamagwala hi-ee

Umhlaba wa Bantu
Gazi la bantu
Siya zidla ngalo

Umhlaba wa Bantu
Mhlaba wa bantu
Negazi la bantu
Sthembe nkosini
Siya zidla ngalo

Sqonde phambili
Wema
Umhlaba wa Bantu
Mhlaba wa bantu
Nokhokho bethu
nokhokho bethu
Siya zidla ngawo
Yelele yelele yelele
A yelele mama
Umhlaba wa Bantu
Mhlaba wa bantu
Nokhokho bethu
Nengani zethu
Siya zidla ngawo
Sthembe nkosini ahh

Umhlaba wa Bantu
Nokhokho bethu
Siya zidla ngawo
Hayi-ee. Heh!
Kumnandi baki thibo
Kumnandi kway la
Kit'ay Africa