Header

Feiten van wolvenexpert Cees van Kempen op International Wolf Day

13 augustus ‘International Wolf Day’
5 feiten over de wolf van WOLF-regisseur Cees van Kempen


Het is niemand ontgaan: de wolf is terug in Nederland. Zeer bijzonder, aangezien de wolf 150 jaar geleden uit Nederland verdween. Volgend jaar februari komt de opzienbarende natuurfilm WOLF, die geheel in het teken staat van de terugkeer van de wolf, uit in de bioscoop en het filmtheater. Voor de film heeft regisseur Cees van Kempen meer dan duizend dagen doorgebracht in de bossen van o.a. Nederland en Duitsland om het leven van de wolf minutieus vast te leggen. Niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk verzorgt de voice-over bij WOLF. Onlangs werd de eerste filmteaser vrijgegeven, deze is hier te zien.Feiten over de wolf
Regisseur Cees van Kempen werkte de afgelopen vier jaar aan zijn film WOLF en heeft daarbij meer wolven voor zijn camera gehad dan wie dan ook. 13 augustus staat in het teken van de wolf tijdens ‘International Wolf Day’, daarom formuleerde Cees vijf interessante feiten over de wolf:
1. Wolven leven in een hechte familieband. Een roedel, zo heet een wolvenfamilie, lijkt verrassend veel op een mensenfamilie. Een moeder en vader aan het hoofd en meestal een aantal jongen van vorig jaar die als ‘pubers’ meehelpen bij het groot brengen van het kroos van dit jaar.
2. Vader en moeder wolf zijn de meest ervaren jagers binnen de roedel. Moeder wolf blijft daarom niet voortdurend bij de jongen, zelfs niet als ze die nog zoogt. Haar rol bij de jacht is daarvoor te belangrijk.
3. Natuurlijk wordt er wel goed op de jongen gepast. Die taak wordt gedelegeerd aan een of meerdere van de oudere jongen, die vorig jaar zijn geboren. Dit worden jaarlingen genoemd.
4. Wolven en alle honden zijn ondersoorten van dezelfde soort: Canis lupus. Niet vreemd dus dat ze ook veel eigenschappen delen. Wij hebben het over ‘zo trouw als een hond’. Maar je kunt ook zeggen ‘zo trouw als een wolf.’ De trouw van een wolf aan zijn roedel is namelijk net zo groot.
5. Net als honden hebben ook wolven soms de neiging om achter schapen aan te gaan. Daar kan de wolf natuurlijk niets aan doen. Het hoort bij zijn jachtinstinct. Het is aan ons om onze schapen daartegen te beschermen.IFAW Nederland
International Fund for Animal Welfare (IFAW) zet zich in voor de wolf in Nederland. In samenwerking met schapenhouders organiseert IFAW workshops voor de training van kuddebeschermingshonden in Nederland en Duitsland. Het blijkt namelijk dat voorlichting en goede bescherming van landbouwdieren conflicten met de wolf kan voorkomen. Directeur IFAW Nederland Joep van Mierlo zegt hierover: "Wij zetten ons al jaren in om een goede terugkeer van de wolf mogelijk te maken. De terugkeer van de wolf leverde in Nederland discussies op. IFAW werkt wereldwijd constructief aan oplossingen in conflicten tussen mensen en wilde dieren. In Nederland vragen wij beleidmakers om zich beter voor te bereiden op de aanwezigheid van wolven. De fraaie natuurfilm WOLF van Cees van Kempen maakt duidelijk hoe belangrijk de terugkeer van de wolf is voor een evenwichtige natuur. Het zal bijdragen aan een ecologisch onderbouwd en politiek gedragen beleid."

De film WOLF is een productie van Ispida Wildlife Productions B.V.
Distributie in de bioscoop en het filmtheater wordt verzorgd door M&N media Group.

#InternationalWolfDay